Navigácia

 • Mikuláš v škole

  Mikuláš v škole

  Nezvyčajný príchod do školy zažili naši žiaci i učitelia ráno 6. decembra, keď ich pri vstupe do budovy prekvapil usmiaty Mikuláš. Spolu so svojimi pomocníkmi – nezbednými čertíkmi a veselými anjelmi – rozdeľovali sladkosti, spievali pesničky a na všetky strany rozdávali dobrú náladu. Osobne zavítal Mikuláš do tried 1. stupňa. Tam mu žiaci ukázali, čo sa doteraz naučili, zaspievali, zarecitovali básničky a on ich odmenil dobrotami zo svojho košíčka.

  Veríme, že sa Mikuláš u nás cítil dobre a už teraz sa tešíme na jeho návštevu o rok!

  Fotoalbum: Mikuláš

 • Kilo

  Kilo

  Žiaci a zamestnanci našej školy sa aj tento rok zapojili do zbierky „KILO,“ ktorú organizuje Mládežnícky parlament z centra voľného času. Zbierka je realizovaná v predvianočnom období a je určená na pomoc sociálne slabším rodinám v našom meste.

  V dňoch 26.11. – 4.12. žiaci od najmenších prváčikov až po deviatakov nosili do školy trvanlivé potraviny – cukor, múku, ryžu, cestoviny, strukoviny... Podpredsedníčka Žiackej školskej rady Soňa Kovaľová z IX.B spolu so spolužiakmi celý týždeň ukladali potraviny do škatúľ a odnášali ich na zberné miesto v škole. Po skončení zbierky si po celú „nádielku“ prišli chlapci z Mládežníckeho parlamentu, ktorí sa ponáhľali, aby potraviny rozniesli do rodín už v deň sv. Mikuláša.

  Sme veľmi spokojní, pretože sa podarilo zozbierať  210 kilogramov.  V mene obdarovaných rodín sa chceme poďakovať za každé „kilo“ všetkým, ktorí prispeli - žiakom, rodičom a zamestnancom školy.

  Fotoalbum: Kilo

 • ŠKD 2018/2019

  Do galérie ŠKD 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • Zber papiera

  V jesennom zbere papiera sa celkovo nazbieralo 9 814 kg, čo je o 1 295 kg viac ako pred rokom.

  Najúspešnejšími zberačmi z 1. stupňa boli Peter Sokol (3.A), súrodenci Emanuel a Samuel Sivuľkovci (3.B) a Leo Vasilik (3.A), na 2. stupni Karin Vasiliková (6.A), Karolína Kosturková (8.A) a Nina Sčensná (6.A).

  Spomedzi triednych kolektívov sa na 1. - 3. mieste umiestnili žiaci 3.A, 3.B a 2.B (1. stupeň) a žiaci 6.A, 5.B a 8.A (2. stupeň).

  Ďakujeme!

  Fotogaléria:  Zber papiera

 • Ochranárik očami detí

  Ochranárik očami detí

  Ministerstvo vnútra SR aj v tomto roku vyhlásilo výtvarnú súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany pre deti MŠ a žiakov ZŠ. Súťaž je dobrovoľnou záujmovou činnosťou s cieľom priblížiť žiakom hravou formou a rôznorodými výtvarnými technikami a formami tematiku civilnej obrany a jej prepojenie s európskym číslom tiesňového volania 112. Téma VI. ročníka bola „Veď aj ja som záchranár“.

  Do tejto súťaže sa zapojili žiačky 8.B triedy – Bibiána Kaňová, Laura Poľanská, Martina Kovalčíková, Tamara Šipošová, Timea Hromadová a žiačky 2.B triedy – Viktória Bošková a Lilien Čižmárová. V 1. kategórii (žiaci 1. stupňa ZŠ) bola ocenená Viktória Bošková, ktorá svojou výtvarnou prácou získala 3. miesto. Srdečne jej blahoželáme!

  Fotoalbum: Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO

 • iBobor 2018

  iBobor 2018

  V našej škole súťažilo v termíne 12.11.2018 – 16.11.2018 spolu 71 žiakov 4. - 9. ročníka. V celkovom hodnotení bolo 36 úspešných riešiteľov.

  Výsledky nájdete kliknutím na tento odkaziBobor 2018

 • Športové súťaže

  Športové súťaže

  Prehľad športových súťaží, ktoré sa konali v priebehu jesene, začneme Banánovým behom žiakov základných škôl. Ten sa už tradične konal počas Ľubovnianskeho jarmoku. Naši bežci a bežkyne bojovali z plných síl, no nakoniec sa im nepodarilo obhájiť pódiové umiestnenie spred roka. Pekné 4. miesto vybojovali títo žiaci:

  Kollárová Katarína, Smoleňová Sofia, Tomko Dávid, Šipoš Tomáš (5. ročník)

  Hnátová Andrea, Rabatínová Tamara, Fris Ján, Jachman Alexander (6. ročník)

  Zamišková Alexandra, Príhodová Simona, Bondra Peter, Vojsovič Samuel (7. ročník)

  Matulíková Ema, Kosturková Karolína, Marchevka Sebastián, Ochotnický Matej (8. ročník)

  Lichvárová Michaela, Kinská Jana, Hnatkovič Stanislav, Korčák Ivan (9. ročník)

   

  Koncom septembra nás v rámci Ľubovnianskych hier reprezentovali žiaci 5.-7. ročníka v malom futbale. Rovnako ako v Banánovom behu, aj tu naši športovci obsadili 4. miesto. Školu reprezentovali: Fris Ján, Barnovský Samuel, Matulík Lukáš, Tomko Dávid, Matfiak Roland, Hnátová Andrea, Kalakajová Sára a Fuchs Matúš.

   

  Ľubovnianske hry pokračovali 10. októbra basketbalovým turnajom. Do tretice aj v tejto súťaži naši reprezentanti obsadili 4. miesto. Basketbalové družstvo bolo zložené z týchto žiakov: Kalakajová Sára, Hnátová Andrea, Hnátová Júlia, Rabatínová Tamara, Vojsovič Samuel, Fuchs Matúš, Sponer Jakub, Furtkevič Martin a Zamiška Bystrík.

   

  ľahkej atletike 18. októbra našu školu reprezentovali títo žiaci:

  Hnátová Júlia, Príhodová Simona, Plučinská Radka, Balážová Lenka, Sabolová Slávka, Príhodová Simona, Hnátová Andrea, Rabatínová Tamara, Fris Ján, Matulík Lukáš, Zamiška Bystrík, Bukovina Richard, Vojsovič Samuel, Fuchs Matúš, Jachman Alexander, Bondra Patrik. Chlapci a dievčatá síce nedosiahli výraznejšie umiestnenia, ale za predvedené výkony a zodpovedný prístup k reprezentácii školy im ďakujeme.

   

  Aj v tomto školskom roku sa v športovej hale stretli stolní tenisti zo základných škôl okresu Stará Ľubovňa. 5. novembra si sily zmerali chlapci a 7. novembra dievčatá. Svoje zastúpenie tu mala aj naša škola.

  Družstvo dievčat v zložení Virová Melánia (7.A), Šišková Júlia a Lichvárová Michaela (9.A) podalo sústredené, niekedy až obetavé výkony. Získalo výborné 2. miesto a okrem diplomu prinieslo do školy aj krásny pohár.

  Chlapci sa v ťažšej konkurencii tiež nestratili. Hnát Andrej, Korčák Ivo (obaja 9.A), O´Reilly Sean (9.B) a Stesňák Samuel (7.B) po ťažkých zápasoch s často veľmi tesnými výsledkami nakoniec dosiahli medailové 3. miesto a tiež sa tešili z pohára a lesklých kovov na hrudiach.

  K dosiahnutým výsledkom všetkým srdečne blahoželáme!

  Fotoalbum: Športové súťaže

 • Vrbová píšťalka

  Vrbová píšťalka

  14. novembra sa v CVČ konala okresná súťaž Vrbová píšťalka. Táto súťaž podporuje a pomáha rozvíjať vzťah k folklóru, k ľudovej piesni. Tohto roku sa prišlo prezentovať  25 spevákov z okresných základných škôl. Konkurencia bola veľká a spevácke výkony veľmi vyrovnané. Našu školu reprezentovali Matias Kolačkovský z 2.B a Simona Príhodová zo 7.A. Ďakujeme im za reprezentáciu a zároveň im želáme, aby ľudová pieseň bola i naďalej ich dobrým spoločníkom.

  Fotoalbum: Vrbová píšťalka

 • Exkurzia ôsmakov

  Exkurzia ôsmakov

  24. októbra sme sa my, ôsmaci, vybrali na exkurziu do Žakoviec a neskôr do Čenčíc.

  V Žakovciach sme navštívili Inštitút Krista Veľkňaza, ktorý vytvára podmienky na nový štart do života pre abstinujúcich alkoholikov, bývalých závislých na návykových látkach a ľudí bez domova. Nazreli sme aj do krásne zdobenej kaplnky s modlitbou za uzdravenie zakladateľa inštitútu na našich perách. Prehliadka ďalej pokračovala po areáli... poniektorí sa previezli aj na koňoch. Bolo síce chladno, ale jazda na koni je stále zážitkom.

  Dom Sv. Rodiny v Čenčiciach sa venuje fyzicky či psychicky postihnutým dospelým. Na začiatku nám domáci ukázali svoje vlastné izby, neskôr, čo robia vo svojom voľnom čase, ak nie sú v prírode. Videli sme tkanie na krosnách, výrobu sviečok aj vyšívanie. Stretnutie s týmito ľuďmi bolo veľmi pekné a milé, za príležitosť ďakujeme!

  Autor: Martina Kovalčíková, VIII.B

  Fotoalbum: Exkurzia ôsmakov

 • Testovanie piatakov predo dvermi

  Testovanie piatakov predo dvermi

  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda).

  Všetky informácie nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5 , http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_5_2018/pokyny/Zakladne_informacie_T5_2018_final_okt201.pdf.

  Žiakom našej školy držíme palce a veríme, že testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry opäť vyriešia s úspešnosťou nad celoslovenským priemerom!

 • Halloween

  Halloween

  Halloween je americký sviatok - predvečer a noc z 31. októbra na 1. novembra pred Sviatkom všetkých svätých. Halloween sa v USA a krajinách západnej Európy slávi tak, že deti sú oblečené v strašidelných maskách, obchádzajú domy a sú obdarúvané sladkosťami.

  Večer 29.10.2018 plný tanca a zábavy si užili naši žiaci v podobe Halloweenskej diskotéky. Žiaci siedmeho až deviateho ročníka sa na ňu už veľmi tešili a pripravovali s očakávaním. Veď kto by sa nechcel aspoň na jeden večer zmeniť na strašidlo, zombíka, upíra, čarodejnicu či smrtku?

  Celá príprava večera bola na pleciach žiackej školskej rady. Spoločne so spolužiakmi si vyzdobili priestory na dolnej chodbe, pripravili občerstvenie a priniesli si so sebou dobrú náladu.

  Do rytmu skladieb podľa želania tancujúcich blikali farebné svetielka až do deviatej večer. Zábava bez dobrej hudby by nebola tou pravou zábavou! DJ–om večera bol už tradične Mgr. Róbert Boško, ktorý stihol urobiť aj kopec fotografií.

  V tento večer boli udelené aj ceny – NAJ MASKY HALLOWEENSKEJ DISKOTÉKY. Žiaci si najkreatívnejšie masky vybrali spomedzi seba hlasovaním. Zvíťazila Laura Blažovská z 8.B triedy, druhé miesto obsadila jej spolužiačka Ema Hudecová a tretie miesto žiaci pridelili Marošovi Dufalovi z IX.A triedy.

  Autor: Mgr. Nadežda Drobňáková

  Fotoalbum: Halloween

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Milou tradíciou v našej škole sa stalo, že prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako slávnostný a významný je pre nich aj akt prijatia do školského kráľovstva.

  Piesňou Klopi, klopi, brána sa 28. októbra začala Imatrikulácia prvákov, ktorú pripravili ich triedni učitelia. Všetci prítomní za zvuku fanfár privítali kráľovnú, princezné a šaša.

  Každá z rozprávkových bytostí si pre žiakov pripravila úlohy, ktoré museli splniť, ak sa chceli stať ozajstnými prvákmi. Dievčatá a chlapci predviedli, čo všetko sa už stihli v škole naučiť. Prečítali a napísali prvé písmenká, zarecitovali básničky, zaspievali pesničky. Dokázali, že si svoje miesto medzi ostatnými školákmi zaslúžia. Nakoniec predniesli sľub, ktorým sa zaviazali vzorne si plniť svoje povinnosti a slušne sa správať. Po splnení všetkých úloh ich kráľovná s princeznami pasovali za prvákov.

  Na pamiatku tohto výnimočného dňa si odniesli spomienkový list, darček a sladkosť.

  Našim prváčikom prajeme, aby sa im u nás darilo.

  Autor: Mgr. Ľudmila Jánošková

  Fotoalbum: Imatrikulácia prvákov

 • Najkrajšia tekvica

  Do galérie Najkrajšia tekvica boli pridané fotografie.

 • Svetový deň zdravej výživy

  Svetový deň zdravej výživy

  Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave ľudí, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života. Je hlavnou podmienkou prevencie a liečby civilizačných ochorení. V detskom veku ovplyvňuje zdravý rast a vývin. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom výživovom stave jedinca. Potrebný je dostatok minerálov, vitamínov, bielkovín či vláknin. Naopak veľa mastného a soli škodí. Často zabúdame aj na mlieko a mliečne výrobky, ktoré sú v období rastu nevyhnutné.

  16. október je vyhlásený za svetový deň zdravej výživy. Tento deň si pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta a je spomienkou na založenie Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov v roku 1945.

  Stará ľudová múdrosť vraví: „Raňajky zjedz sám, obed si rozdeľ s priateľom a večeru daj nepriateľovi.“

  Fotografie z nášho dňa zdravej výživy si môžete pozrieť v tejto galérii: Svetový deň zdravej výživy

 • Výstava zeleniny a ovocia

  Jesenné sady a záhrady sú plné pestrých farieb a vôní, ktoré pohladia naše oči a pošteklia nos. Je čas pozbierať úrodu a uskladniť ju na zimu. Príroda nás často prekvapí svojimi výtvormi. Narastú nezvyčajne veľké jablká, tekvice či uhorky. Ale príroda má aj zmysel pre humor. Zrazu paradajka vyzerá, akoby jej narástol nos, mrkve pribudli nohy a zemiak sa podobá na velikánske srdce. Bola by škoda nepochváliť sa nimi, a preto sa 15. – 19. októbra uskutočnila výstava toho naj z našich záhrad a sadov. Veď posúďte sami...

 • ŠKD 2018/2019

  Do galérie ŠKD 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • Tešíme sa na tekvice

 • Emka majsterkou Slovenska

  Emka majsterkou Slovenska

  Príkladom toho, že v živote nevyhrávajú vždy len tí najväčší či najsilnejší, je Emka Šulíková z 9.A, čerstvá majsterka Slovenska v parkúrovom skákaní.

  Bližšie info o M-SR nájdete na tomto odkaze: http://www.sjf.sk/msr-2018-v-skoku-na-koni-pony-deti-a-juniorov/

  Videoreportáž a rozhovor s Emkou si môžete pozrieť tu: M-SR 2018

  Emke blahoželáme k dosiahnutému úspechu! 

  Cenné trofeje našej talentovanej žiačky sú vystavené vo vitríne v prístavbe.

 • Zbieram, zbieraš, zbierame

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom: používa sa v nej 23 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov pôvodných komunít. Každý rok prebiehajú pri príležitosti tohto dňa stovky akcií po celej Európe s cieľom zlepšiť informovanosť o viacjazyčnosti v Európe, rozvíjať jazykovú a kultúrnu rôznorodosť a podporovať štúdium jazykov v školách a vo voľnom čase.

  Inak to nebolo ani v našej škole. Na hodinách cudzích jazykov sa žiaci učili zábavnou formou. Naši vyučujúci anglického, nemeckého a ruského jazyka pripravili pre 2-členné družstvá z tried 2. stupňa aj súťaž s aktivitami zameranými nielen na vedomosti, ale aj na šikovnosť, pohotovosť a rýchlosť. Kto nezískal dosť bodov vo vedomostnom kvíze, nič ešte nestratil. Mohol ich ešte získať v skladaní puzzle alebo v pexese s obrázkami európskych krajín a ich hlavných miest.  Boj o body bol naozaj napínavý, poradie sa menilo po každej disciplíne. Prvenstvo nakoniec získalo družstvo 8.A triedy pred svojimi staršími konkurentmi z 9.A a dievčenským družstvom 7.A. Víťazom srdečne blahoželáme.

  FotoalbumEurópsky deň jazykov

  Autor: Mgr. Mária Budzáková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa
  Levočská 6
  064 01 Stará Ľubovňa
 • Riaditeľ školy: +421/522388602, 0911451401

  Zástupkyňa riaditeľa: +421/522388603

  Sekretariát: +421/522388601, 0911346406

  Zborovňa: +421/522388604

  Vedúca jedálne: +421/522388605, 0948820309

  Jedáleň: +421/522388606

  Zborovňa ŠKD: +421/522388607

Fotogaléria