• Vitajte na stránkach našej školy
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Výlet do Spišskej Novej Vsi
     • Výlet do Spišskej Novej Vsi

      Dňa 14. júna 2022 sa žiaci 1. stupňa našej školy zúčastnili školského výletu v Spišskej Novej Vsi. Cesta autobusom im ubehla rýchlo. V centre mesta navštívili Spišské divadlo a strávili príjemnú hodinku spolu s „Jankom Hraškom“ a jeho kamarátmi. Po predstavení na nich čakali zvieratká v zoologickej záhrade. Štvrtáci sa najviac tešili na kapybaru močiarnu a kozu peruánsku, ktorú aj kŕmili. Po sladkom občerstvení a zakúpení pekných suvenírov sa s plnými plecniakmi zážitkov vydali na cestu späť.

    • Picture dictionary in English (eTwinning)
     • Picture dictionary in English (eTwinning)

      Žiaci 2.B pod vedením triednej učiteľky sa v tomto školskom roku zapojili do medzinárodného projektu eTwinning pod názvom Picture dictionary in English. Partnermi v ňom boli školy z Talianska, Španielska, Turecka a Chorvátska.

      "Najskôr sme vytvorili prezentáciu o našej krajine. Potom sme si našli z talianskej školy v meste Livorno kamarátov, s ktorými sme si vymenili pohľadnice. V máji sme zhotovili obrázkový slovník na rôzne témy v jazykoch našich partnerov. Spolu sme vyhľadávali slovíčka a vpisovali ich do slovníka. Zisťovali sme rozmanitosť, ale aj podobnosť niektorých jazykov. Spoznali sme vlajky partnerských krajín a „putovali“ po Európe."

     • Maksík

      V tomto školskom roku sa uskutočnil už 13. ročník celoslovenskej matematickej súťaže Maksík. Ani tentoraz v nej nechýbali naši žiaci 2. - 4. ročníka, ktorí v silnej konkurencii 13 364 súťažiacich dosiahli pekné úspechy. V piatich kolách mohli získať body nielen za správne odpovede, ale aj za označenie úloh, ktorých riešením si boli istí. Prémiové body si pripísali aj za obrázok k úlohám.

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

      Pobyt v škole v prírode zanecháva v každom účastníkovi hlboké zážitky, nové životné skúsenosti a trvácnejšie priateľské vzťahy. Žiaci 4.A a 4.B triedy sa jej zúčastnili v Lesnici v dňoch od 30.05. do 03.06.2022. Boli ubytovaní v 3 a 4 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Výbornú domácu stravu z 3*** hotela Chata Pieniny mali zabezpečenú 5 – krát denne spolu s pitným režimom.

    • Prerušenie činnosti ŠKD
     • Prerušenie činnosti ŠKD

      Riaditeľ školy oznamuje, že dňa 15. 06. 2022 (streda) nebude v prevádzke školský klub detí z prevádzkových dôvodov.

      Ranný školský klub, dopoludňajšia činnosť v škole a vydávanie obedov budú v tento deň zabezpečené.

      Riadna činnosť ŠKD bude pokračovať od 16. 06. 2022.

      Ďakujeme za porozumenie.

    • Návšteva planetária v Prešove
     • Návšteva planetária v Prešove

      Dňa 17. mája 2022 sa žiaci 4.A a 4.B triedy pod vedením Mgr. Ľudmily Jánoškovej a PaedDr. Márie Tirpákovej zúčastnili návštevy Hvezdárne a planetária v Prešove.

      Prvú časť absolvovali v prednáškovej miestnosti, kde si v dokumentárnom filme pozreli planéty Slnečnej sústavy. Po jeho skončení sa presunuli do planetária pozorovať nočnú oblohu, striedanie dňa a noci, výšku Slnka napoludnie počas striedajúcich sa ročných období, fázy Mesiaca a jeho rotácie, či rôzne meteorické roje.

    • Slávik Slovenska
     • Slávik Slovenska

      Dňa 12. mája 2022 sa centrom voľného času niesol ľudový spev žiakov 1.-9. ročníka ZŠ a ZUŠ. Konala sa okresná súťaž Slávik Slovenska.

      Našu školu reprezentovala v I. kategórii Katarína Rybovičová z 3.A, ktorá sa zúčastnila speváckej súťaže prvýkrát. V II. kategórii súťažila Nina Tokarčíková z 5.B, ktorá v silnej konkurencii získala 1. miesto s postupom do krajského kola. V kategórii najstarších žiakov nás reprezentovala Veronika Zamišková zo 7.A triedy.

    • Talent najmenších
     • Talent najmenších

      Spev a umelecký prednes našich najmladších žiakov nám tento rok v súťaži Talent najmenších priniesol veľa radosti. Našu školu reprezentovali v speve Sofia Tyrpáková z 1.A a Eliška Šlampiaková z 2.B triedy a v prednese Evanna Petriľaková z 1.B a Olívia Žilová z 2.A triedy. Sofia si vyspievala 2. miesto a Olívia vybojovala 1. miesto.

     • Medzníky 2. svetovej vojny

      Dňa 28. apríla 2022 sa v Centre voľného času v Starej Ľubovni uskutočnila okresná vedomostná súťaž Medzníky 2. svetovej vojny, ktorú organizoval Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Starej Ľubovni. Tematika bola zameraná na históriu 2. svetovej vojny, Slovenského národného povstania a regionálne dejiny tohto obdobia.

    • Veľká noc a iné jarné tradície
     • Veľká noc a iné jarné tradície

      Žiaci 8.A triedy sa pod vedením pani učiteľky Drobňákovej a Kaňovej zapojili do ďalšieho medzinárodného projektu eTwinning partnerstiev pre spoluprácu škôl. V projekte Veľká noc a iné jarné tradície - EASTER and other spring traditions sa žiaci oboznamovali s veľkonočnými tradíciami krajín a učili sa o histórii sviatku.

    • Čitateľský oriešok
     • Čitateľský oriešok

      V tomto školskom roku sa žiaci všetkých ročníkov 1. stupňa zapojili do celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú vyhlasuje a organizuje nakladateľstvo RAABE. Súťaž pozostáva z textovej a výtvarnej časti a vznikla so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu.

    • Beseda so spisovateľkou
     • Beseda so spisovateľkou

      V stredu 20. apríla naši štvrtáci navštívili Ľubovniansku knižnicu, kde hosťom bola spisovateľka, psychologička, filantropka, niekdajšia letuška Kristína Baluchová.

      Kristína Baluchová je slovenská spisovateľka, ktorá píše knihy s tematikou lietania, a to nielen pre deti a mládež, ale aj pre dospelých.

    • Veľkonočná burza
     • Veľkonočná burza

      Veľkonočné sviatky nás v škole každoročne inšpirujú k vlastnoručnému zhotoveniu dekoratívnych predmetov.

      Žiaci Žiackej školskej rady sa po porade so svojimi triedami dohodli, že 13. apríla zorganizujú Veľkonočnú burzu s príspevkom pre Ukrajinu. Spojili sme pekné s užitočným a vyzbierali spolu 353 €, ktoré boli zaslané na účet Slovenského Červeného kríža na pomoc občanom vojnou postihnutej Ukrajiny.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

      Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá...

      Takéto krásne vyznanie o rodnej reči, ktoré svojho času vyslovil významný slovenský básnik Pavol Országh-Hviezdoslav, sa už nepočuje často, ale žiaci našej školy na krásu svojho rodného jazyka nezabúdajú. Po dlhšej odmlke sa v dňoch 5. - 7. apríla 2022 zúčastnili súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

      V dňoch 29.03 - 30.03.2022 sa uskutočnilo online okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Z našej školy sa jej zúčastnilo 23 detí a z nich až 16 bolo úspešnými riešiteľmi. Na plnej čiare sme tromfli všetky ostatné mestské školy, úspešnosť našich účastníkov predstavovala 70%.

      Vynikajúce 1. miesto sme obsadili v kategóriách tretiakov, štvrtákov a piatakov: Katarína Rybovičová (3.A), Sebastian Smoleň (4.B), Izabela Bibzová (5.A), Maxim Jozef Pisarčík (5.B).

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

      30. marca 2022 sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii E. Zúčastnili sa jej žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.

      V oblasti zameranej na zoológiu nás reprezentovali Timotej Poľanský (8.A) a Nina Sčensná (9.A), v botanike Michaela Kovalčík (9.A) a Matúš Ondrejíčka (9.A) riešil úlohy z geológie. Všetci súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi.

     • Olympiáda z ruského jazyka

      Dňa 21.03.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády z ruského jazyka, v ktorom našu školu reprezentoval žiak 8.A triedy Timotej Poľanský, ktorý v záverečnom hodnotení patril medzi prvých šiestich úspešných riešiteľov.

      Olympiáda prebiehala online formou a pozostávala z troch častí: prvá časť bola zameraná na počúvanie a čítanie s porozumením, druhá časť na kulturológiu a tretia časť preverila konverzačné schopnosti súťažiacich.

   • zatiaľ žiadne údaje
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 25. 6. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje