Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Jánošková
Učebňa I.A
Foto Foto Foto Foto Foto
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jozef Bretz
Učebňa I.B
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Angela Svitanová
Učebňa II.A
Foto Foto Foto Foto Foto
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Boďová
Učebňa II.B
Foto Foto Foto Foto Foto
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Majkutová
Učebňa III.A
Foto Foto Foto Foto Foto
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Rabíková
Učebňa III.B
Foto Foto Foto Foto Foto
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Hnatkovičová
Učebňa IV.A
Foto Foto Foto Foto Foto
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Lampartová
Učebňa IV.B
Foto Foto Foto Foto Foto
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Grešová
Učebňa V.A
Foto Foto Foto Foto Foto
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Róbert Boško
Učebňa V.B
Foto Foto Foto Foto Foto
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Kušnír
Učebňa VI.A
Foto Foto Foto Foto Foto
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Trenčíková
Učebňa VI.B
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Budzáková
Učebňa VII.A
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Drobňáková
Učebňa VI.B
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Helena Dufalová
Učebňa VIII.A
Foto Foto
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Stanislava Ištoková
Učebňa VIII.B
Foto Foto Foto Foto Foto
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Hrešková
Učebňa IX.A
Foto Foto Foto Foto Foto
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Tomková
Učebňa IX.B
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.11.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa
  Levočská 6
  064 01 Stará Ľubovňa
 • Riaditeľ školy: +421/522388602, 0911451401

  Zástupkyňa riaditeľa: +421/522388603

  Sekretariát: +421/522388601, 0911346406

  Zborovňa: +421/522388604

  Vedúca jedálne: +421/522388605, 0948820309

  Jedáleň: +421/522388606

  Zborovňa ŠKD: +421/522388607

Fotogaléria