Navigácia

Krúžky

v školskom roku 2018 / 2019

KRÚŽKY v školskom roku 2018/2019

P. č.

Názov záujmového útvaru

Vedúci krúžku

Komu je určený

Termín

Učebňa

Deň v týždni

čas

1

Olympionik

Mgr. Ján Kušnír

7. – 9. roč.

Utorok

13:35 – 15:35

FYZ

3

Volejbalový

Mgr. Henrieta Hrešková

8. – 9. roč.

Streda

13:30 – 15:30

telocvičňa

4

Športový

Mgr. Veronika Boďová

1. – 2. roč.

Štvrtok

13:05 – 15:05

telocvičňa

5

Športový

Mgr. Miriam Hnatkovičová

3. – 4. roč.

Utorok

13:30 – 15:30

telocvičňa

6

Bedminton

Mgr. Veronika Boďová

5. – 9. roč.

Pondelok

13:30 – 15:30

telocvičňa

7

Florbalový - dievčatá

Mgr. Róbert Boško

5. – 9. roč.

Piatok

13:30 – 15:30

telocvičňa

8

Florbalový - chlapci

Mgr. Róbert Boško

5. – 9. roč.

Piatok

15:30 – 17:30

telocvičňa

10

Hry a zábava

Mgr. Alena Tomková

IX. B

Streda

13:30 – 15:30

trieda

12

Testovanie 9 – slovenský jazyk

Mgr. Dagmar Džubáková

9. roč.

Utorok

13:30 – 15:30

trieda

13

Testovanie 9 – matematika

PaedDr. Ľubomíra Šlampiaková

9. roč.

Utorok

13:30 – 15:30

trieda

14

Stolný tenis

PaedDr. Stanislava Ištoková

6. – 9. roč.

Pondelok

13:30 – 15:30

malá telocvičňa

15

Šikovníček

Mgr. Ľudmila Jánošková

1. – 2. roč.

Utorok

13:00 – 15:00

učebňa č. 48

16

Geograficko-počítačový

Mgr. Eva Trenčíková

5. – 9. roč.

Utorok

13:30 – 15:30

počítač. učebňa 1

17

Tvorivé rúčky

PaedDr. Jozef Bretz

5. roč.

Utorok

13:30 – 15:30

školská dielňa

18

Angličtina

Mgr. Ľudmila Majkutová

3. – 4. roč.

Štvrtok

13:30 – 15:30

jazyková a počítač. učebňa 1

19

Krúžok hier

PaedDr. Mária Lampartová

2. – 4. roč.

Utorok

13:05  15:05

IV. B

21

Hovoríme anglicky

Mgr. Mária Budzáková

7. – 9. roč.

Utorok

13:30 – 15:30

jazyková učebňa

23

Relax pre nás

Ing. Helena Dufalová

5. – 9. roč.  

Streda

13:30 – 15:30

trieda

24

Chemický

RNDr. Petr Hӧger

9. roč.

Pondelok/Štvrtok

13:30 – 15:30

FYZ

25

ŠKD pre 1. – 4. roč.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa
  Levočská 6
  064 01 Stará Ľubovňa
 • Riaditeľ školy: +421/522388602, 0911451401

  Zástupkyňa riaditeľa: +421/522388603

  Sekretariát: +421/522388601, 0911346406

  Zborovňa: +421/522388604

  Vedúca jedálne: +421/522388605, 0948820309

  Jedáleň: +421/522388606

  Zborovňa ŠKD: +421/522388607

Fotogaléria