Navigácia

Krúžky

v školskom roku 2017 / 2018

 

Názov záujmového útvaru

Meno učiteľa

 

Deň

 

Čas

Poznámka

 

1. stupeň

 

Športový

(1. - 2. r.)

 

p. Boďová

 

Štvrtok

13.30 - 15.30

Telocvičňa

 

Tvorivé dielne

(1. - 4. r.)

p. Bretz

Štvrtok

13.30 - 15.30

Učebňa techniky

 

Športový

(3. - 4. r.)

p. Hnatkovičová

Streda

13.30 - 15.30

Telocvičňa

ŠIKOVNÍČEK

(1. - 2. r.)

 

p. Jánošková

 

Utorok

13.30 - 15.30

Trieda

 

Z každého rožka troška

(1. - 2. r.)

p. Rabíková

Utorok

13.30 - 15.30

Trieda

 

Hokejbalový

(1. - 4. r.)

p. Boško

     Piatok

13.30 - 15.30

Telocvičňa

 

2. stupeň

 

 

Florbalový

(žiačky 5. - 9. r.)

p. Boško

Utorok

13.30 - 15.30

Telocvičňa

 

Florbalový

(žiaci 5. - 9. r.)

p. Boško

Piatok

15.30 - 17.30

Telocvičňa

 

Turistický

(5. - 9. r.)

 

p. Drobňáková

 

počas víkendov

 

Turistický

(5. - 9. r.)

 

p. Dufalová

 

počas víkendov

 

Chemický

(9. r.)

 

p. Höger

 

Streda

13.30 - 15.30

Učebňa fyziky

 

Pomocník SJL

(9.B)

 

p. Ištoková

 

Pondelok

13.30 - 15.30

Trieda

 

Príprava na T9

(9.B)

 

p. Koštialová

 

Štvrtok

13.30 - 15.30

Trieda

 

Mixhobby

(5. - 9. r.)

p. Koštialová Streda 13.30 - 15.30 Trieda

 

MONITMAT

(9.A)

p. Kováčová Pondelok 13.30 - 15.30 Trieda

 

Mladý vedec

 

p. Kušnír

Utorok

13.30 - 15.30

 

Trieda

 

Hry a zábava

 

p. Tomková

 

Utorok

13.30 - 15.30

Trieda, telocvičňa

 

Tanec a zábava

(5. - 6. r.)

p. Budzáková

Piatok

13.30 – 15.30

Počítačová učebňa 2

 

Príprava na T9 

(9.A)

p. Džubáková Streda 13.30 - 15.30 Učebňa fyziky

 

Geograficko-počítačový

 

p. Trenčíková

 

Streda

13.30 - 15.30

Počítačová učebňa 1

          ŠKD (1. - 4. r.)

 

 

 

 • Žiaci, ktorí majú záujem navštevovať záujmový útvar, sa prihlásia u vyučujúceho osobne najneskôr do 20.09.2017 a odovzdajú mu vzdelávací poukaz.
 • Žiaci 1. stupňa môžu poukaz odovzdať v oddelení ŠKD, ktoré navštevujú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa
  Levočská 6
  064 01 Stará Ľubovňa
 • Riaditeľ školy: +421/522388602, 0911451401

  Zástupkyňa riaditeľa: +421/522388603

  Sekretariát: +421/522388601, 0911346406

  Zborovňa: +421/522388604

  Vedúca jedálne: +421/522388605, 0948820309

  Jedáleň: +421/522388606

  Zborovňa ŠKD: +421/522388607

Fotogaléria