Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia !

Prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Vytlačenú a podpísanú ju prineste na zápis. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail. Ponúkame Vám aj možnosť vytlačiť si prihlášku v škole (potrebný kód, ktorý sa Vám zobrazí po odoslaní prihlášky a príde Vám aj e-mailom). Prihlášku si môžete samozrejme vypísať elektronicky a zároveň vytlačiť v škole počas zápisu Vášho dieťaťa.

 

Dôležité informácie:

- na zápis je potrebné doniesť si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 10 € na štartovací balíček žiaka 1. ročníka,

- v prípade, že zákonní zástupcovia dieťaťa sú rozvedení a dieťa je súdom zverené do opatery jedného z rodičov, je potrebné doniesť kópiu rozhodnutia súdu (zároveň je dôležité oznámiť všetky skutočnosti týkajúce sa ochrany zvereného dieťaťa),

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa
  Levočská 6
  064 01 Stará Ľubovňa
 • Riaditeľ školy: +421/522388602, 0911451401

  Zástupkyňa riaditeľa: +421/522388603

  Sekretariát: +421/522388601, 0911346406

  Zborovňa: +421/522388604

  Vedúca jedálne: +421/522388605, 0948820309

  Jedáleň: +421/522388606

  Zborovňa ŠKD: +421/522388607

Fotogaléria